אוכנמיות

אוכמניות

קצת סבלנות ..

עוד לא עברה שנה מהשתילה 

וטרם נהנינו מעונת פרי .

ולכן…שאנו נדע , גם אתם תדעו…